foto top

Startpagina

Belangrijke bestuursmededeling!

Het bestuur van Stichting Ines is na grondig beraad tot de conclusie gekomen, gezien de hoge leeftijd van het bestuur en hun gezondheid, maar ook omdat er niemand onder de donateurs en geïnteresseerden is die het stokje van hen wil overnemen, dat Stichting Ines per 31-12-2016 wordt opgeheven.

De beheerder van het clublokaal, de heer Jim Rosbach, zal de inloop dag (iedere laatste vrijdag van de maand) en matinees blijven verzorgen.

Het bestuur bedankt dan ook alle donateurs en geinteresseerden voor het in hen gestelde vertrouwen, alle steun en uiteraard voor alle fijne jaren welke zij met iedereen heeft mogen beleven.Het bestuur werd tijdens de eindejaarsmatinee, voor hun jarenlange belangeloze inzet, in het zonntje gezet.

Hartelijk dank voor alles, het bestuur!

 

Doelstelling van de stichting

Stichting INES heeft als doel, het bevorderen van contacten tussen Indische Nederlanders en haar Sympathisanten. Dit doet zij door o.a. maandelijkse inloopdagen en matinees te organiseren. Bij deze gelegenheden staan gezelligheid, het voorkomen van eenzaamheid en het uitwisselen van informatie centraal. Zo is de stichting o.a. in staat, hulp en advies te bieden bij het aanvragen van WUV, WUBO en WIV. Daartoe is de stichting verzekerd van hulp van deskundige personen.

De stichting streeft er ook naar, de specifieke Indische cultuur in stand te houden en door te geven aan de 2e en 3e generatie. In de naaste toekomst zal de stichting daartoe initiatieven ontwikkelen.

Als stichting heeft de INES geen leden, maar donateurs. Het bestuur van de stichting wordt daarom ook niet door de leden gekozen. De bestuursleden ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

De stichting steunt Stichting HALIN, welke hulp verleent aan voormalige landgenoten in Indonesië.

In algemene zin verricht de stichting alle verdere handelingen, welke in de ruimste zin verband houden met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.Samen genieten van de Indische cultuur!